Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden onderschrijft visie Het Vlijmens Lint

De Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden onderschrijft de bezwaren die Het Vlijmens Lint naar voren heeft gebracht tegen de geplande kap van bomen in het kader van het GOL. Ook zij zijn van mening dat er met een ander tracé van de sloot veel natuur bespaard kan worden en de biotoop rondom het wiel gespaard kan blijven.

Ook steunt de NMVH de plannen rondom de verbreding van de belangrijke ecologische verbindingszone tussen de Moerputten en Sompen en Zooislagen. Zij geeft dan ook aan bepaald niet vrolijk te zijn dat anders dan besproken, ook in de klankbordgroep van het GOL dat de driehoek bij het wiel uit de plannen van de ecologische verbindingszone is gesneden.

Over deze kwesties heeft de Natuur- en Milieuvereniging inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten met kopie naar Provinciale Staten, College Heusden, College Waalwijk en de beide gemeenteraden. Wij zijn blij met de steun van de NMVH!