Motie in Gemeenteraad driehoek terug te kopen ingediend!

De fracties van D66 en Heusden Transparant hebben na de discussie in de Gemeenteraad inmiddels een motie ingediend om de ongelukkigerwijs verkochte driehoek tussen de Voordijk, Engelense weg en de nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan terug te kopen. De wethouder heeft al gemeld dat hij de motie welwillend zal bekijken.

Zie ook menu item EVZ De Groene Rivier