Vereniging voor erfgoed en groen

We beschermen niet alleen de groene Vlijmense Langstraat linten met vele monumenten, maar ook het oostelijke deel van de Ringdijk met haar historische boerderijen, wielen en polders.

Voor erfgoed en groen

Het Vlijmens Lint wil de omgeving van Vlijmen mooi houden. De vereniging zet zich in voor de ontwikkeling en het behoud van onze karakteristieke Langstraat straten met veel monumentale gebouwen en monumentaal groen. En voor de prachtige eeuwenoude dijken en bijbehorende polders, met wieltjes en karakteristiek groen.

Ideeën ontwikkelen en visie communiceren

Wij doen dat door zelf of samen met anderen ideeën te ontwikkelen. En door actief plannen aan te dragen ter verbetering van de omgeving aan politiek en andere verantwoordelijken. Maar ook onze visie te geven op specifieke ontwikkelingen zoals gebiedsontwikkelingen en aangevraagde omgevingsvergunningen. En daar waar nodig daar bezwaar tegen te maken.

Het Vlijmens Lint is als vereniging ingeschreven bij de KvK in 2005 onder de naam Behoud Buurtschap de Melie. Maar was voor die tijd ook al actief in wat minder gestructureerde vorm. Zij was onder meer succesvol in het behouden van monumentale beuken in de Meliestraat, behoud van oude houtwallen op het Moleneind, behoud van de hagenstructuur in de Molenstraat en voorkoming van afwijkende bebouwing in de Meliestraat.

Maar is ook veelvuldig actief in het GOL dossier met het inbrengen van zienswijzen, het inspreken in de gemeenteraad.

Niet alleen maar samen

Wij proberen onze doelen te bereiken in samenwerking met het College van Heusden, verschillende afdelingen van de gemeente Heusden, de verschillende politieke partijen in Heusden, de Provincie Noord-Brabant en Provinciale Staten fracties.

Ook wordt op het gebied van landschap en groen samengewerkt met bijvoorbeeld Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden, IVN ‘s-Hertogenbosch, de Bomenstichting en is partner van de Stichting Brabantse Milieu Federatie.

Op het gebied van erfgoed werken we samen met de Heemkundekring Onsenoort, Erfgoedvereniging Heemschut en de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 personen:
Job van Dooren (voorzitter)
Cor Gunnink (secretaris)
Ben van Gorp (penningmeester)

U kunt het bestuur bereiken door een email te sturen naar info@hetvlijmenslint.nl
Lid worden? Zie de aanmeldknop in de balk hiernaast!