Bezwaar ingediend bij de rechtbank

Wij hebben ons stevig onderbouwde bezwaar tegen de onzorgvuldige en veelal onnodige kap van de bosschages en bomen in de Biessertpolder inmiddels ingediend. Wij hebben de rechter gevraagd de verleende vergunning te vernietigen dan wel ons de kans te geven alsnog onze bezwaren naar voren te mogen brengen.
Voorts hebben wij gevraagd om een voorlopige voorziening. Als die wordt toegewezen betekent dat dat er niet gekapt mag worden totdat er een uitspraak is.
Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de uitspraak en hopen echt dat de rechter ons beschermd tegen het in onze ogen unfaire proces dat heeft plaatsgevonden. Maar natuurlijk bovenal dat de plannen zodanig bijgestuurd worden dat de kap niet meer nodig blijkt.

Zie ook menu item Kap de Kap