Motie aangenomen door gemeenteraad

De motie ingediend door D66, Heusden Transparant en GroenLinks aangaande de wens de driehoek tussen de Voordijk, Engelenseweg en de nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan weer in gemeentelijk bezit te krijgen heeft de steun van de meerderheid van de raad gekregen. Als dat lukt kan de driehoek als gepland weer onderdeel van de ecologische verbindingszone blijven. Ook blijft de driehoek onderdeel van de Groenstructuurkaart van de Gemeente Heusden. Alles in lijn met de verzoeken daartoe van onze Vereniging.
Na een uitgebreide discussie, die te zien is via deze link naar de video vanaf 1:58:50, steunden alle partijen de motie, helaas met uitzondering van de VVD en Heusden Een.
Door de driehoek toe te voegen wordt de verbinding weer een stuk robuuster en zijn er meer mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen. Wij hopen van harte dat de eigenaar van de grond op een redelijke wijze aan de koop wil meewerken.