CDA Heusden ondersteunt De Groene Rivier en ander tracé van Bossche Sloot

Het CDA Heusden heeft laten weten dat zij de ideeën van Het Vlijmens Lint voor een robuuste en bredere ecologische verbindingszone langs de Voordijk ondersteunt en de mogelijke realisatie graag nader wil onderzoeken. Zie de website van het CDA voor meer informatie

Zij ziet mogelijkheden De Groen Rivier op te nemen in de planvorming voor het Van Gogh Nationaal Park in oprichting. Dat is een nieuw initiatief waarbij fors geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van natuur en landschap in Brabant. De financiering en instandhouding van De Groene Rivier kan hierdoor beter geborgd worden. Zie deze link naar de website van het Van Gogh Nationaal Park.

Ook ziet het CDA Heusden mogelijkheden om de realisatie van de Groene Rivier te combineren met de nieuwe HoWaBo 2021 opgave. Zie Link voor HoWaBo 2021.

Dat is ook de mening van de Vereniging. Wij komen daar binnenkort uitgebreid separaat op terug.
Voor meer informatie over de ideeën van Het Vlijmens lint op De Groene Rivier: Zie deze Link

Het CDA Heusden steunt ook de wens van Het Vlijmens Lint en de Natuur- en Milieuvereniging Heusden voor een ander tracé van de Bosche Sloot in de GOL plannen. Hiermee kan veel landschap en natuur bespaard worden en kunnen de GOL plannen ter plaatste veel goedkoper uitgevoerd worden. Zie deze link voor meer informatie.

Wij hopen dat het CDA deze wens ook op provinciaal niveau wil oppakken, zodat dit deel van het GOL plan aangepast zal worden, nu de uitvoering van het GOL totaal anders is dan in haar rapporten eerder aangegeven.