Geluid- en zicht overlast nieuwe randweg voor Engelermeer beperken

De nieuwe randweg met meer dan 12.000 autobewegingen per dag komt direct aan de westkant van het Engelermeer te liggen. Dat gaat dus veel geluid- en zichtoverlast opleveren voor de recreanten (wandelaars en badgasten) en de natuur op het Engelermeer. Met de gebruikelijke zuidwestenwind zal het geluid van deze auto’s over het water tot ver in het natuurgebied dragen.

Nieuwe randweg en fietspad liggen direct ten westen van het Engelermeer.
Eenvoudige oplossingen mogelijk om geluid- en zichtoverlast te verminderen

Het Vlijmens Lint heeft de Provincie daarom verschillende suggesties gedaan om dit probleem niet te laten ontstaan, althans fors te verminderen. Wij stellen voor het geplande fietspad verhoogd te realiseren zodat er een dijk ontstaat tussen de nieuwe randweg en het Engelermeer. Voorts zouden wij graag zien dat de randweg zelf ook een halve meter diep wordt weggelegd, dat is ook beter voor het natuurgebied westelijk van de randweg. Dat is ook veel beter voor de fauna in het westelijk gelegen natte natuurdriehoek.
Deze ideeën worden ook gesteund door IVN ‘s-Hertogenbosch en de Natuur-en Milieuvereniging Gemeente Heusden. Het Vlijmens Lint zal ook de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch benaderen om vragen te stellen over de wijze van aanleg van de randweg en fietspad.

De randweg was in de eerdere plannen bestempeld als compartimentskade tussen het wateropslag compartiment HoWaBo van de Biessertpolder en die van het Engelermeer. Waterschap en Provincie lijken het PIP op dit punt te hebben aangepast, want geven nu aan dat de noordelijke Gemeint daarvoor is aangewezen. En dat zou zou tot gevolg kunnen hebben dat 30 volwassen bomen in rijbeplanting westelijk van de Gemeint onnodig gekapt zouden moeten worden, waarvoor inmiddels inderdaad een kapvergunning voor is verleend. Het Vlijmens Lint maakt daartegen bezwaar: zie onder andere Kap de Kap

PIP Oost pagina 166: “De nieuwe randweg Vlijmen zal als compartimenteringskade fungeren, in plaats van De Gemeint. Binnen het project GOL wordt de barrièrewerking van De Gemeint opgeheven, zodat het gebied tussen De Gemeint en de nieuwe compartimenteringskade onderdeel blijft uitmaken van HoWaBo.”

Wij hebben op 25 april via de griffie een bericht gestuurd naar de Gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch met betrekking tot deze problematiek. Met het verzoek dat als de raad met ons van mening dat het de moeite waard is om het geluidsniveau van de randweg (het verlengde van de Bossche randweg) te reduceren en de waterbergende capaciteit voor de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch te vergroten, het college te verzoeken hierop actie te nemen. Wij zijn benieuwd naar de reacties uit de raad van ‘s-Hertogenbosch.