GroenLinks stelt vragen in Provinciale Staten over kap bomen en bosschages

De provinciale fractie van GroenLinks Noord-Brabant heeft bij monde van Tom Ludwig, fractievoorzitter, in de Provinciale Staten vragen gesteld over de bezwaren die wij hebben tegen de onnodige kap van groen in onze omgeving. Zo vraagt zij aan Gedeputeerde Staten of er is gekeken naar onze voorstellen voor een ander tracé van de Bossche Sloot, de onmogelijkheid tot herplant van de bosschages tussen wiel en Voordijk en de bomen op de Gemeint. Lees hier de vragen van de fractie.