Provincie weigert inzicht kosten opgang te geven: marktgevoelige informatie :-)

Al op 14 februari vroegen wij de Provincie om ons inzicht te geven van de kosten gemoeid gaande met het verleggen van de Bossche Sloot direct langs de Voordijk. Zoals bekend denken wij met een ander tracé niet alleen ecologisch en landschappelijk veel beter uit te zijn (Kap de Kap!), maar ook veel goedkoper.

Om het nieuwe tracé aan te leggen moet er immers het volgende gebeuren: Bomen kappen langs de Voordijk en langs de Gemeint. Vervuilde grond langs de Voordijk afgraven en verwerken (oude schuts, veel lood in de grond). Opbreken en afgraven huidige opgang naar Meliestraat en graven nieuwe sloot tracé, dempen oude sloot tracé, aanleggen funderingen kunstwerken wateronderdoorgang en ecotunnel (onder een fietspad!), opbouwen kunstwerken over 40 meter lang, herstel opbouw Meliestraat en aanleg fietspad, herplant nieuwe groenstructuur. Dat is een stevige en dus dure operatie.

Ook met onze alternatieven zijn kosten gemoeid, want de sloot moet verlegd worden. Maar die zijn evident veel lager en verschillend voor de twee alternatieven: nieuwe sloot langs de oostkant van het wiel, of terug naar de bestaande sloot.
Deel kappen en sloot graven langs de Gemeint blijft overeind en sloot graven hetzij langs het wiel hetzij naar de bestaande sloot ook. En in het geval tracé langs het wiel (onze voorkeursvariant) komt daar ook nog een eenvoudig bruggetje en dempen oude sloot bij. Maar alle kunstwerken over 40 meter, het afgraven en verwerken van de vervuilde grond, het afgraven van de huidige opgang en maken van een fietspad, de grote herplant: het is allemaal niet nodig. En dus evident veel goedkoper.

Hoeveel goedkoper? Dat wil de Provincie ons niet zeggen. En ook niet hoeveel het eigen plan kost. Waarom niet? Eerst omdat de Provincie het niet zou weten. Waarop wij vroegen het dan maar op te vragen bij de aannemer. En nu na twee maanden: omdat het marktgevoelige informatie zou zijn. Pardon? Ja, marktgevoelige informatie.

Dus nu hebben we de Provincie maar gevraagd wat er marktgevoelig aan deze informatie is. En zullen kijken welke politieke partijen hierover als eerste vragen gaan stellen. Want de kosten van het GOL lopen al uit de hand, dan zou je toch tenminste verwachten dat er gekeken wordt waar ook bespaard kan worden!