Ongelukkige verklaring wethouder van der Poel

Naar aanleiding van onze inspraakbijdrage en de daarop volgende discussie in de Informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid van 2 februari (zie video van 0:07:00) kwam Wethouder van der Poel met een notitie over de driehoek gelegen tussen de Voordijk, de Engelenseweg en de nieuwe inprikker naar de Vijhoevenlaan.

1. Hij gaf aan dat de driehoek nooit onderdeel was geweest van NatuurNetwerkBrabant. Op zich juist, maar zou dat wel worden als onderdeel van de EVZ en stond wel als zodanig op de Groenstructuurkaart van de Gemeente Heusden.
2. Voorts gaf hij aan dat de bestemming agrarisch was. Iedereen die wel eens langs het perceel loopt of fietst weet dat het land tegen het wiel en de sloot gelegen vrijwel altijd braak ligt en er op zijn best wat schapen grazen. Dus agrarisch groen.
3. De heer van der Poel gaf vervolgens aan dat de driehoek verkocht is in een gronddeal en verwijst naar maatschappelijk openbaar belang. Hij gaat voorbij dat nu juist natuurontwikkeling een van de twee hoofddoelen van het GOL was en dat juist door het niet realiseren van de beloofde ecologische verbindingszone het maatschappelijk belang geschaad wordt.
4. Verder zouden wij denken dat de deal voor de gemeente verder overigens ook een matige overeenkomst is en dat de werkelijke reden nogal schimmig overkomt.
5. Als klap op de vuurpijl geeft hij aan dat hij de driehoek heeft laten schrappen uit de Groenstructuurkaart. Nota bene: in de raadsvergadering van 21 december 2021 werd deze kaart(met driehoek) nog gestuurd aan de raadsleden.

Wij hebben de raadsleden onze reactie gegeven en hopen dat zij niet akkoord zullen gaan met de gebrekkige informatievoorziening van raadsleden. Deze kwam ook al in de vergadering van 2 februari aan de orde. Maar ook niet dat zonder enige discussie zomaar de Groenstructuurkaart en daarmee het Groenstructuurbeleid van de gemeente overboord wordt gegooid door de wethouder. Wij zullen in de gaten houden wat er met de oproep gebeurt.

Zie ook hoofdmenu EVZ de Groene Rivier