Informatieborden over kap in Biessertpolder

Via borden in worden bewoners geïnformeerd over de grote kap van bomen en bosschages in de Biessertpolder.

Het Vlijmens Lint maakt geen bezwaar tegen de aanleg van ontsluitingswegen van Vlijmen in het kader van het GOL (hoewel wij nog steeds van mening zijn dat er betere oplossingen voor deze ontsluitingen waren en nog steeds zijn).

Maar waar wij wel grote bezwaren tegen hebben is de onnodige kap van bomen en bosschages die makkelijk te vermijden is. Door een ander tracé of door een wat slimmere oplossing in andere delen van het GOL plan.

Belangrijk ook is dat de GOL projectgroep een totaal ander beeld de burgers heeft voorgeschilderd dan dat nu dreigt te worden uitgevoerd. De kwaliteiten van het gebied die de Provincie zelf in haar rapporten benoemt, dreigt zij nu zelf om zeep te brengen.
Dat is niet zoals de overheid met haar burgers en haar omgeving zou moeten omgaan. Daarom: Kap de Kap!

Via de borden met daarop de QR-codes naar haar website en via de eerder geplaatste linten om bomen en bosschages probeert Het Vlijmens Lint omwonenden, wandelaars, fietsers, hondenuitlaters en natuurliefhebbers te wijzen op wat er staat te gebeuren. De borden zijn gemaakt door Apples of Orange, die wij dan ook hartelijk danken voor hun steun in deze.

Als er niets wijzigt gaat in juli de motorzaag aan om de polder heel veel bomen te ontnemen. Nota bene daar waar een ecologische verbindingszone gerealiseerd zou moeten worden. Zie verder Kap de Kap voor meer informatie.

Neem daarom zelf ook actie: Neem contact op met politici in uw omgeving om deze kap tegen te houden en sluit je aan bij Het Vlijmens Lint.

Het Vlijmens Lint is steeds in gesprek met de Provincie en Gemeente om tot andere oplossingen te komen. Maar heeft inmiddels ook steun bij de rechter gevraagd om bezwaar te kunnen maken tegen deze kap. Kap de Kap!