Bezwaar ingediend tegen gebruik vervuilde grond

De gemeente wil via de Tweede Wijziging Nota Grondbeheer het gebruik van vervuilde grond in de Biessertpolder en de Baardwijkse Overlaat mogelijk maken. De vervuilde grond is afkomstig van de Lips fabrieken en de af te graven Halvezolen spoorlijn. De grond bevat volgens Wethouder van der Poel in het Brabant Dagblad zware metalen (zoals kwik, koper, kobalt, zink, lood, nikkel, cadmium), PCB’s minerale oliën en PAK’s.

Het gebruik van vervuilde grond op schone grond is gegeven de Wet Bodembescherming überhaupt sterk aan banden gelegd, waar dan ook. Maar in de Groenblauwe mantel lijkt ons dit helemaal niet mogelijk. En dan praten we in de Biessertpolder ook nog over een wateropslag ruimte in het kader van de HoWaBo. Ten onrechte gaat de wethouder er van uit dat de grond toch wel vervuild gaat worden. Immers we praten hier wel over een ander soort vervuiling als het (electrische) wegvervoer dat pas over een paar jaar over de aan te leggen wegen in de polders moet gaan rijden.

Maar voorts missen wij nog wel het een en ander in het raadsvoorstel. Bijvoorbeeld het onderzoek naar risico van uitspoeling, een duidelijk beleid over mitigerende maatregelen, een financiële onderbouwing inclusief kosteninschatting als het toch mis gaat

Kortom in de huidige vorm een slecht onderbouwd plan, waartegen wij dan ook bezwaar hebben gemaakt.