Antwoord vragen over driehoek en vervuilde grond in de Provinciale Staten

De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant, mede op berichten van de Vereniging vragen gesteld over de inperking van de bedoelde ecologische verbindingszone en het gebruik van vervuilde grond. Wij hebben via de Partij voor de Dieren inmiddels de (verwachte) onbevredigende antwoorden ontvangen en daar aan de PvdD een reactie op gegeven. Wij hopen en verwachten dat de Partij van de Dieren in het belang van de polder zich niet met het geroemde kluitje het riet in laat sturen.